Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny

Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny 
ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk 
NIP 839-31-48-926 Regon 221151535 
email: kontakt@kpz.slupsk.pl 

Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny

ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk | NIP 839-31-48-926 | Regon 221151535